سرویس و نگهداری

شرکت اوج آسانسور تهران در این زمینه، فعالیت خود را به طور منظم به صورت سرویس های ماهانه انجام میدهد و همواره در راستای بهبودی رضایتمندی مشتریان گام برمیدارد.این مجموعه برای سرویس های ماهانه، از کادری مجرب استفاده میکند. تیم پشتیبانی این مجموعه همواره پاسخگو مشتریان میباشد . زیرا که رضایت خاطر مشتریان اولین هدف این مجموعه میباشد