مقاله

سازه مقاوم آساسور در برابر زلزله

سازه مقاوم آساسور در برابر زلزله

زلزله می تواند هر زمانی رخ دهد! زلزله ازعوامل طبیعی است که سالانه جان بسیاری از مردم را تهدید کرده و خسارات زیادی برجای میگذارد. با توجه به نقشه گسل ها‌ ایران کشوری است که با تهدید شدید زمین‌لرزه روبه‌رو است و هر لحظه ممکن است زمین‌لرزه‌هایی اتفاق بیافتد. در...