EN انتخاب زبان مشاوره فروش : 22362821

اشتباهات رایج در مورد پله برقیاشتباه- بزرگترین اشتباه آنست که شما به آنها توجه کافی را ندارید.
واقعیت- یک پله برقی یک ماشین متحرک 6 تنی است و باید با آن همانطوریکه هست برخورد شود. آنها همانقدری به توجه نیاز دارند که یک اتومبیل در حال حرکت نیاز دارد.

اشتباه- بسیاری از مردم فکر می کنند پله برقی خیلی سریع حرکت می کند.
واقعیت- سرعت حرکت یک پله برقی معمولاً معادل نصف سرعت راه رفتن عادی افراد است. این سوء برداشت هنگامی اتفاق می افتد که کسی ثابت روی پله برقی ایستاده و به بنظر همه اشیای کناری در حال حرکت هستند.

اشتباه- پله برقی ممکن است برسد و شما را بگیرد.
واقعیت- هیچ یک از اجزای پله برقی نمی تواند شما را گیر بیاندازد. به هر حال مردم باید مراقب باشند لباسهایشان، بند کفش شان، موهای بلندشان و جواهرشان و دیگر وسایلشان در پله برقی گیر نکند.

اشتباه- پله برقی به خودی خود می تواند متوقف شود و راه بیافتد.
واقعیت- پله برقی فقط زمانی می ایستد که فردی توقف اضطراری را فعال کند یا هنگامی که یک مانع بوجود بیاید و یا سرعت پله یا دستگیره ها بیش از حد معمول یا کمتر از حد معمول شود.

اشتباه- اگر یک پله برقی متوقف است ، مانند یک پله عادی می باشد.
واقعیت- پله های پله برقی دارای ارتفاع مناسبی برای استفاده عادی نیستند و نباید استفاده شوند. اگر از پله های برقی به این صورت استفاده شود احتمال سقوط وجود دارد.

اشتباهات بی ضرر در مورد پله برقی و واقعیت
اشتباه- کودکان اغلب فکر می کنند پله ها به طبقه پایین می ریزند و هر روز باید به بالا برده شوند تا دوباره به پایین بیایند.
واقعیت- پله های برقی روی یک زنجیره بی پایان می چرخند. در روی یک پله برقی که به پایین می رود، پله ها در زیر انتهای مسیر می چرخند و در زیر مسیر حرکت می کنند تا به بالا برسند، دوباره در مسیر قرار گرفته و دیده شوند.

نکات ایمنی در مورد پله برقی

- قبل از ورود به پله برقی

1- از چرخدستی، واکر و صندلی چرخدار در پله برقی استفاده نکنید.
2- از سوار شدن به پله برقی با پاشنه های لق و پای برهنه خودداری کنید.
3- قبل از سوارشدن به پله برقی جهت حرکت آن را بررسی کنید.

- هنگام ورود به پله برقی:

1- قدم های خود را آهسته بگذارید. دقت مضاعفی کنید اگر عینک دو کانونی میزنید.
2- بچه ها یا بار دستی خود را با یک دست محکم بگیرید.
3- همزمان با اینکه به آرامی پایتان را روی پله می گذارید دستگیره را هم بگیرید.

- وقتی که سوار بر پله برقی هستید:

1- در وسط پله بایستید رو به جلو و از کناره فاصله بگیرید.
2- لباسهای خود را از پله ها و کناره ها دور نگه دارید.
3- دستگیره را نگهدارید.
4- محکم موقعیت دست خود را به آرامی در روی دستگیره اصلاح کنید. اگر دستگیره از شما جلوتر یا عقب تر حرکت کند.
5- وسایل خود را روی دستگیره نگذارید.
6- هنگامی که سوار پله برقی هستید به جایی زل نزنید و به فکر فرو نرید.
7- به یک سمت تکیه ندهید.

- هنگام خروج از پله برقی

1- شک نکنید به آرامی قدم بردارید.
2- فوراً از فضای خروج پله برقی دور شوید. برای صحبت کردن یا نگاه کردن به عقب نایستید. ممکن است مسافرین دیگر پشت سر شما باشند.

- پله های برقی با در نظر گرفتن ایمنی شما طراحی شده اند. نکات ایمنی زیر در ساخت پله های برقی لحاظ شده‌اند.

1- دستگیره پله های متحرک طوری طراحی شده اند که به نسبت یکسان با پله ها حرکت کنند تا مردم بتوانند تعادل خود را حفظ کنند.
2- دستگیره ها چندین سانتیمتر بیش از طول پله ها ساخته شده اند که مسافرین بتوانند با کمک آنها سرعت مناسب را قبل از رفتن روی پله ها تنظیم کنند.
3- ترمزهای ایمنی و قطع کن ها هنگامی که سرعت پله برقی بیش از حد یا کمتر از حد تعریف شده باشد عمل می کنند.
4- در هنگام شرایط اضطراری دکمه های توقف اضطراری را که در روی دستگیره ها در طبقات وجود دارد را فشار دهید.
دفعه بعدی که سوار پله برقی می شوید دکمه های توقف اضطراری را ببندید.